tranh  Vơ Công Liêm

SẮC DIỆN / FIGURE

Khổ 12” X 16” trên giấy cứng. Acrylics+India-ink+Mixed. Vcl# 3152018. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net