tranh  Vơ Công Liêm

SEN #2 / LOTUS #2

Khổ 12” X 16” Trên giấy báo. Acrylic+ Mixed+Ink. vcl# 1072017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net