tranh  vơ công liêm

‘Chân dung Thi sĩ Sylvia Plath / Sylvia Plath’s Portrait’

Khổ 12’ X 16’ trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. 2013.

(Sylvia Plath :1932-1963. Sinh và chết (tự tử) ở Mỹ. Bà để lại nhiều thi ca tuyệt cú. Về sau có giải Pulitzer Mỹ)

 

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net