tranh  vơ công liêm

Thiếu nữ và Chim

‘Thiếu nữ và Chim/ Girl and Bird’. Khổ 12’X16’ trên giấy cứng Acrylics+Mixed+pigments. 2010. vcl

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net