tranh  vơ công liêm

THIẾU NỮ VỚI CỤM HOA / GIRL WITH FLOWERS

Khổ: 12’ X 16’ trên giấy cứng. Pastel+Oilstick+Mixed Media. Vcl 2013. vcl#2362013.

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net