tranh  vơ công liêm

Thi sĩ và Thiếu Nữ / Poet and the Young Girl

Thi sĩ và Thiếu nữ / Poet and the Young-girl’ Khổ:12’X16’ trên giấy cứng. Acrylics+Mixed media. 2012

 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net