tranh  Vơ Công Liêm

THỨC TỈNH / THE AWAKENING

Khổ 12” X 16” Giấy b́a. Acrylic+Mixed. Vcl # 2232018.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net