tranh  Vơ Công Liêm

TĨNH VẬT / STILL LIFE

Khổ 12" X 16" Trên giấy cứng, Acrylics+Mixed (media). vcl#1252017 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net