tranh  Vơ Công Liêm

TĨNH VẬT HOA TRÁI

Khổ 12” X 16”. Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. Vcl#2632017.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net