tranh  Vơ Công Liêm

T. K. M. NGỒI TRÉO CHÂN / T. K.M. SEATED CROSS HER LEGS

Khổ: 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed. Vcl# 1262018. 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net