tranh  Vơ Công Liêm

TRĂNG KHUYẾT THÁNG GIÊNG - NEW MOON JANUARY

Khổ 12” X 16” Trên giấy b́a. Acrylics_Mixed. Vcl#3012011 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net