tranh  Vơ Công Liêm

TƯỢNG PHẬT THÍCH CA KHÔNG ĐẦU / HEADLESS BUDDHA-TO-BE-SAKYAMUNI

Khổ 12” X 16’’. Trên giấy cứng. Acrylics+Mixed Vcl #1862017

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net