tranh  vơ công liêm

 

 

Âm thanh/ Sound

Bán diện Phật / Buddha's Profile

Bồ-đề-đạt-ma diện bích

Bối cảnh/ Background

Bóng tối / Shadow

Brigite Bardo

Cái đầu / Head

Cái đầu 2 / Head 2

Chân dung Nietzsche

Chân dung thi họa Phạm Hầu

Cơi ngoài / Alienation

Cuối khúc giao hưởng ( End of Symphony)

Đàn bà và đàn mandolin

Đầu người trên giá vẽ / The head on easel

Fall in love

Giữa trắng và đen / Between White and Black

Hai cái đầu / Two heads

Hai kiểu dáng / Two figures

Hai người / The couple

Hoa cúc đen / Black daisies

Hoa cúc đen No.2 / Black daisies No.2

Jean-Michel Basquiat

Kẻ lạ / Outsider

Khóc thầm / Night drops

Không tên

Khung / Frame

Mặt đá / Stoneface

Người cô độc / Lonely man

Người đàn bà khoác khăn quàng và chậu cây xương rồng

Người đàn bà ngồi dưới nắng

Người đàn bà và Tượng đá

Người đàn bà với đàn Măn-đô-lin

Người đàn bà với độc huyền cầm

Người đàn ông chống gậy

Người đàn ông đàn dương cầm / Piano man

Người đàn ông và trăng

Người thành phố

Người và chim

Nguyệt bạch

Nỗi buồn thiếu phụ / Melancholy

Phát tiết / Transavanguardia

Phong cảnh / Landscape

Rừng xưa đă khép / Closed wildfire

sen / lotus

Sylvia Plath

Tay đánh đàn guitar trẻ

Thi sĩ và thiếu nữ

Thiền giả

Thiếu nữ và chim/ Girl and Bird

Thiếu nữ với cụm hoa

Tĩnh vật hoa trái

Tu sĩ / The monk

Tượng bán thân đàn bà

Victor Hugo

Vô thể / Formless

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net