tranh  vơ công liêm

 

 

Ảo ảnh / Illusion

Âm thanh/ Sound

Bán diện Phật / Buddha's Profile

Bên kia núi / Beyond the mountain

Bồ-đề-đạt-ma diện bích

Bối cảnh/ Background

Bóng tối / Shadow

Brigitte Bardo

Bút pháp của tôi

Cái đầu / Head

Cái đầu 2 / Head 2

Cái đầu của một người đàn ông dưới đất / Head of a man underground

Cảnh nhà quê / Rural scene

Chân dung của L. / L.'s Portrait

Chân dung của Nậm / Portrait of Nam

Chân dung Nietzsche

Chân dung thi họa Phạm Hầu

Chân dung tự họa 2018 / Self Portrait 2018

Cơi ngoài / Alienation

Cuối khúc giao hưởng ( End of Symphony)

Đàn bà và đàn mandolin

Đầu người trên giá vẽ / The head on easel

Em. Vàng thu / Yellow girl

Fall in love

Giữa trắng và đen / Between White and Black

Hai cái đầu / Two heads

Hai kiểu dáng / Two figures

Hai người / The couple

Hiện diện của thời Quá văng / Presence of the Past

Hoa cúc đen / Black daisies

Hoa cúc đen No.2 / Black daisies No.2

Jean-Michel Basquiat

Kẻ lạ / Outsider

Khóc thầm / Night drops

Không tên

Khung / Frame

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Mặt đá / Stoneface

Mặt mày của Liêm / Liem's portraits

Mộng dữ / Bad dream

Nghịch thể / Inversible

Ngựa và thiếu nữ / Horse and young girl

Người canh / The watcher

Người cô độc / Lonely man

Người đàn bà khoác khăn quàng và chậu cây xương rồng

Người đàn bà ngồi dưới nắng

Người đàn bà và Tượng đá

Người đàn bà với đàn Măn-đô-lin

Người đàn bà với độc huyền cầm

Người đàn ông chống gậy

Người đàn ông đàn dương cầm / Piano man

Người đàn ông và trăng

Người thành phố

Người và chim

Nguyệt bạch

Nỗi buồn thiếu phụ / Melancholy

Phát tiết / Transavanguardia

Phong cảnh / Landscape

Rơi / Falling down

Rừng xưa đă khép / Closed wildfire

sen / lotus

Sen #2 / Lotus #2

Sylvia Plath

Tay đánh đàn guitar trẻ

Tế bào / Cell

Thi sĩ và thiếu nữ

Thiền giả

Thiếu nữ và chim/ Girl and Bird

Thiếu nữ với cụm hoa

Tĩnh vật hoa trái

Tu sĩ / The monk

Tượng bán thân đàn bà

Tượng Phật thích ca không đầu

Victor Hugo

Vô thể / Formless

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net