tranh  Vơ Công Liêm

VÔ ĐỀ

‘Vô đề / Untitle’ Khổ 12” X 16” Trên giấy cứng. Acrylics+ India-ink+House-paint. Vcl# 532018..

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net