tranh  v cng lim

V thể / Formless

V Thể/Formless.Khổ 12X16 trn giấy bi. Acylics+Oilsticks+Mixed+Pigment. vcl 2012

 

 

 

 

trang v cng lim

art2all.net