tranh  Vơ Công Liêm

VŨ NỮ - DANCER

Khổ: 16”X 20” trên giấy thùng cạt-tông (cardboard). Acrylics+ oilstick. Vcl# 12122014 

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net