vơ công liêm

 

 

 

VÔ LỰ

gởi : Nghĩa (Đlt)

 

vàng hạnh nhỏ ta rong chơi miền dă thú

đá xanh xao ứa lệ tự lúc nào

rầu rỉ lắm miên man trời đất thú

sánh vai gầy

tóc nhỏ xuống nhành mai

sương thấm ướt

mong manh đời thô tục

đồi dốc núi chim quyên về đất lạ

đá yên nằm nghe động tiếng cầu kinh

mơ ngũ giác xa xôi chiều cố cựu

để mai về em có tội t́nh chi

ta từ khước một đời không trăn trối

suối ngàn vàng mây đợi chốn sầu riêng

tạ ơn đời

ngày tháng liêu xiêu lên men trên vách đá

tâm như nhiên đùm bọc có ḿnh ên

 

nắng của hạ

thở gầy qua lối ngọ

thu tàn bay

ḷng nguyệt vẫn chưa về

đông hấp hối

suối rừng thôi đứng đợi

xuân rộ ngời

người ở đâu bây giờ

ta nhớ một thời xanh mắt ngọc

gót em mềm là lệ chảy triền miên

 

tương đẳng ngoạ sơn cương tỳ tạng

chân chỉ phải điếu ưng chuẩn độ lạc ngũ quan trùng

như nhiên hầu manh ư nguyệt sang ngang

thước vị ngă sanh duyên cơ định thế u hàm tục ngục

 

chấm hết đời ta mây lạc chốn muôn phương ./.

 

VƠ CÔNG LIÊM (Sgn.Vn. cuối 5/2012)

 

 

 

art2all.net