v cng lim

 

 

XUN  NHỚ NGƯỜI

 

đm ba mươi

đặc qunh

ti đi vo ci lặng

giữa mun ngn tinh t lung linh

khng c em trong hương khi mơ mng

nu một thời phi pha:

miếu cổ đền xưa nghe vọng tiếng chy knh

ti sấp ngửa một đời trong tay nải xa bay

sầu cổ độ gi mưa thời binh lửa mắt nu xưa

thăm thẳm trong ti lng đất ngủ say mm

một trời da diết lạnh

 

đm giao thoa

giữa bi đời v ngại

nhớ

người

ta nc cạn khc hồ cầm với đm đen su hoy đ

 

xun đi

xun đến

mnh ti với mun trng .

 

 

 

     VỊ  XUN

 

hương theo gi nắng

pho rền

tc bay

ngoi ng

nụ mai vng

rung rung

đi n

liệng

trong nh

nhắp

chn tr thiết-quan-m

ngọn đn nhấp nhy

đn xun sang .

 

 

 

    LIỄU

 

đm trừ tịch

qu khứ mn tri đi

liễu

rũ mu sương khi

tn xun

đn giao thừa lỡ chuyến .

 

V CNG LIM (ca.ab. cuối. 12/2011)

 

 

 

 

 

trang v cng lim

art2all.net