Vũ Hong Thư

 

   

 

 

Close to you
- Carpenters

Why do birds suddenly appear
Every time you are near?
Just like me, they long to be
Close to you

Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me, they long to be
Close to you

On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue

That is why all the girls in town
Follow you all around
Just like me, they long to be
Close to you
 


On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue

That is why all the girls in town
Follow you all around
Just like me, they long to be
Close to you

Just like me, they long to be
Close to you

Wa, close to you
Wa, close to you
Ha, close to you
La, close to you


Songwriters: Hal David / Burt F. Bacharach


~~o((0))o~~


Cận kề Em

- Lời Việt: Vũ Hong Thư


Diệu kỳ thay chim về quanh bất ngờ
Về ln la gần người mơ?
Ni tnh chung, rộn lng ước mong
Cận kề em

Thật v ai tinh cầu rơi xuống trần
Mọi lần khi người về ngang?
Ni tnh chung, rộn lng ước mong
Cận kề em

Ngy người em ti bước xuống đời ngy thần tin thăm viếng sum vầy
Dựng trời vang hoan khc ước mơ sải cnh
Viền tinh vn trăng thanh ln chn tc em v sao long lanh chm su mắt biếc

Tnh cờ chăng bạn b quanh xm giềng
Cng ln la nhịp tm em
Ni tnh chung rộn lng ước mong
Kht bn người

Ngy người em ti bước xuống đời ngy thần tin thăm viếng sum vầy
Dựng trời vang hoan khc ước mơ sải cnh
Viền tinh vn trăng thanh ln chn tc em v sao long lanh chm su mắt biếc

Tnh cờ chăng bạn b quanh xm giềng
Cng nhịp chn lần tm em
Ni tnh chung, rộn lng ước mong
Kht bn người

Ni tnh chung, rộn lng ước mong
Cận kề em


Wa, kht bn người
Wa, kht bn người
Ha, kht bn người
La, kht bn người


Vũ Hong Thư
Thng 9, 2018

 

 

 

 

 

art2all.net