Vũ Hoàng Thư

 

 

C ó  k h i
 khi yếm áo đắp ơ hờ

khi toan khơi mở đợi chờ hớ hênh

khi d́u dặt gọi con t́nh

khi lồ lộ nét yêu tinh rộn ràng

khi êm dịu mắt mơ màng

khi mê mẩn đắm cửa càn khôn lơi

khi triều ấm vuốt ve mời

khi xô lệch áo xiêm rời hở khoe
 

 

 

 

 

 

 

 

Một thoáng

 

art2all.net