Vũ Hong Thư

 

 

C ố   q u ậ n
 vời trng nước
          lậm nỗi nh

một tnh qu

ngậm ngi xa phương mờ

lọn my Tần
          gi trời mơ

em thả gi vực nghi ngờ về vy

c phải xưa
          đ lu ngy?

một thời như thế đủ đầy thi nhin

thng mười dầm
          mưa li lin

ma lụt lội

tnh d điền sum s

như thể em
          ngọt hương thề

như thể ti ngập trn trề nỗi chung

lng cố quận

          ta sẽ cng

trn tri đất một bước thung dung về
 

 

 

 

Một thong

 

art2all.net