Vũ Hoàng Thư

 

 

Đến và đi
 tưởng là đắm?
          - thoáng qua thôi
gọi là mơ?
          - đùa chốc rồi sẽ quên

thu có qua?
          - tôi đợi thềm

nhặt chiếc lá kết êm đềm vào thơ

em sẽ đi?
          - tôi nào chờ

đi là đến chốn ơ hờ của nhau

đă xiết bao
          nước dưới cầu

tôi nhặt nhạnh âm bản đầu phôi pha

em ở nơi
            gần hay xa?

ồ hạnh phúc

một bài ca không lời

 

 

 

Một thoáng

 

art2all.net