Vũ Hoàng Thư

 

 

H ỏ i


                  Gửi Cao Vị Khanhcó phải lâu là không mau?

lâu hơn bữa trước mộng đầu c̣n xanh?

có phải mau hơn nắng hanh?

một chớp mắt nhân ảnh hành trang không?

có phải trội đám mây bồng?

về vô xứ bóng nhận hồng cuối hôm?

 


1/1/2018

 

 

 

 

 

Một thoáng

 

art2all.net