Vũ Hoàng Thư

 

 


Nhớ Tô Thùy Yên

Thế giới vui từ mỗi lẻ loi
TTY

 

gă du hành về gian nhà cỏ
tàu vượt đồng, ngựa cất cổ cao
trăm năm phế phủ mùa kinh động
ta về, trả lại váng xanh xao

người đi, vô lượng thơ hằng ở
bóng lớn che ngang những mọn đời
đăng tử đâu cần câu từ giă
du khoái ḿnh ta một cuộc chơiVũ Hoàng Thư
Kính bái
5/22/2019

 

 

 

Một thoáng

 

art2all.net