Vũ Hoàng Thư

 

S a o   Đ ê m  (*)


                  Khi nghe Thu Vàng hát Sao Đêm


hương gió đêm

giọng hát

thu

vàng

hổ phách

giữa khuya cù rủ tôi

điệu hát xưa
          len về ngồi

từng cung lạc

          cuốn t́m hồ âm xa

trong vắt suối

quê quán nhà

đêm thẳm biếc tím màu hoa buổi nào

mộng mị lan
âm vực cao

bài ca sao

hay em sao
             tinh cầu

ngẫu nhiên tôi

tiếng ban đầu

hương mùa cũ

bước chậm mau sánh về

 

____________________


(*) Nhạc Lê Trọng Nguyễn

 

 

 

 

Một thoáng

 

art2all.net