VƯƠNG THANH

 

http://lachongpoetry.blogspot.com/

 

 

SÁCH

 

A garden of Vietnamese Lyrics & Verse

40 Selected Songs by Vĩnh Điện

 

 

THƠ

 

Autumn Frangance

Buồn

Buồn ( Mộc Thiêng / Quốc Duy )

Chơi vơi ( Vĩnh Điện / Quang Minh )

Cơi Mơ

C̣n gặp nhau đây ( Vĩnh Điện )

Cuồng ngâm / Nghe đọc Cuồng Ngâm

Danh sĩ tài hoa đất Trung kỳ

Em đến ...

Hoa Trà My

Hương Thơ ( Hoàng Đức Tâm diễn ngâm )

Lan man chiều thu

Mắt em vực thẳm luân hồi

Mơ với chim bằng

Nhạc tiên

Quỳnh Nương

Say giữa ngàn khơi  ( Vĩnh Điện / Ngọc Quy )

Sơn Nhân Mộng ( + Mục Tú + Thiên Di )

Seeking for whom/ T́m ai ( Vương Thanh / Vĩnh Điện )

Thơ như người lữ khách

Thảo Nguyên

Thiên nhai đối tuyết

Thiên nhai vô đề ca

T́m ai ( Văn Tấn Phước )

Tri tâm

Tương tư mộ khúc ( Mộc Thiêng )

Tưởng nhớ cô Hoàng Hương Trang

Uống rươu ngắm tuyết ( Hoàng Hương Trang ngâm )

Về đi

Về đi nhé người ơi  ( Thảo Nguyên )

Vọng tiền nhân

Whence she comes / Em đến  ( Vĩnh Điện / Kim Oanh )

 

 

 

VĂN

 

Ḍng thơ diễm t́nh của Lư Thương Ẩn

Rượu vĩnh biệt

Tâm sự với đêm

Tương tiến tửu

Tưởng nhớ tiếng hát, giọng ngâm và thơ nữ sĩ Hoàng Hương Trang

 

 

 

KỊCH

 

Truyện t́nh Mă Văn Tài và Chúc Anh Đài

 

 

 

DỊCH

 

Confiding in the moon / Tâm sự với trăng

Drinking with Image in the Mirror / Soi gương uống rượu

For a Night of Poetry / Cho một đêm thơ

 

Heaven's Gate shrouded in smoky mist /

Cửa Trời sương khói, Khói sương

 

Invitation to friends / Mời bằng hữu

Love Story / Chuyện t́nh

Mother's Heart / Ḷng Mẹ

Going to the sea on Summer's End / Ra biển ngày cuối hạ

Seeking for whom / T́m ai  ( Vĩnh Điện / Tony Mạnh Tuấn )

Sometimes I wish / Đôi khi tôi ước ...

Speak for me  / Nói giùm

Thank You My Love / Cảm ơn Người

The two colors of the antigonon flower / Hai sắc hoa ti gôn

To my Beloved in her Grave / Gửi người dưới mộ

To one who borrows tears / Dư lệ

Trường tương tư

Túy Hoa Âm / Say dưới bóng hoa  ( Lư Thanh Chiếu / Cung Nguyệt )

Whence she comes / Em đến  ( Vĩnh Điện / Kim Oanh )

 

 

 

 

art2all.net