VƯƠNG THANH

 

 

 

 

THƠ

 

Cuồng ngâm / Nghe đọc Cuồng Ngâm

 

Em đến ...

 

Hoa Trà My

 

Quỳnh Nương

 

Thảo Nguyên

 

Vọng tiền nhân

 

 

 

VĂN

 

Ḍng thơ diễm t́nh của Lư Thương Ẩn

 

 

 

DỊCH

 

Invitation to friends / Mời bằng hữu

 

The two colors of the antigonon flower / Hai sắc hoa ti gôn

 

 

 

 

 

 

art2all.net