VƯƠNG THANH

 

 

 

 

THƠ

 

Autumn Frangance

 

Buồn

 

Cơi Mơ

 

Cuồng ngâm / Nghe đọc Cuồng Ngâm

 

Em đến ...

 

Hoa Trà My

 

Lan man chiều thu

 

Mắt em vực thẳm luân hồi

 

Mơ với chim bằng

 

Nhạc tiên

 

Quỳnh Nương

 

Sometimes I wish / Đôi khi tôi ước ...

 

Thơ như người lữ khách

 

Thảo Nguyên

 

Thiên nhai đối tuyết

Thiên nhai vô đề ca

 

Tri tâm

 

Vọng tiền nhân

 

 

 

VĂN

 

Ḍng thơ diễm t́nh của Lư Thương Ẩn

Rượu vĩnh biệt

Tâm sự với đêm

 

 

 

KỊCH

 

Truyện t́nh Mă Văn Tài và Chúc Anh Đài

 

 

 

DỊCH

 

Confiding in the moon / Tâm sự với trăng

 

Heaven's Gate shrouded in smoky mist /

Cửa Trời sương khói, Khói sương

 

Invitation to friends / Mời bằng hữu

 

Mother's Heart / Ḷng Mẹ

 

The two colors of the antigonon flower / Hai sắc hoa ti gôn

 

To my Beloved in her Grave / Gửi người dưới mộ

 

 

 

 

art2all.net