VƯƠNG THANH

 

 

Invitation to Friends
 

vương-thanh‘s translation of the Vietnamese poem
"Mời Bằng Hữu" by Poet Hà Thượng Nhân


Those two thousand years were like a lightning flash
Two thousand years ago, Christ was born
Christ endured being nailed on the cross
Pouring his blood to save mankind
Pouring his blood to pay for the world’s sins
Still, Sin spread everywhere
So many sea swept life-changing events, so much unhappiness
The teachings of Love still carry on in fatigued breath
The worries and concerns are still there
Still the rainy nights, the windy days
Still the bright sunshine, still death and life
Still young like the moon just rising
Still old, still sick, still desolate
Still the big question no one has an answer for
From where, have I arrived here like a wild blade of grass ?
A rush of wind blew the stars wildly about
Peace arises from the ceasing of soldiers’ fires
Where does the firing end ? Where does it arise ?
It arises from the human heart full of bitter hatred
It arises from the graves filled with withered grass
Time will erase all burnings and destructions
Starting afresh as in a new beginning
In the new millenium, how much more is there ?
Are there still any Tu Fu poets ?
Are there still any occassions of intoxicating drunkenness ?
Sleeping in the market, forgetting the months and days
How many thousand, how many million years already ?
Who sits meditating under the raining and windy sky
To find the voidness within things of substance
Knowing for the purpose of forgetting,
Remembering for the intention of forgetting
This self of mine is meaningless, and was without a name
Standing inside Lô Sơn mountain, not knowing mountain
Standing in the midst of Life, not knowing otherliness
Just see that yesterday and today is different
Not different than when wishing for a minute of delight
What minute of delight is better than the meeting of friends
Gazing into deep sea blue eyes with fond feelings
Just this very instant is truly real
Looking at the moon, suddenly wakened from a long dream
To find that a poet’s life is a life of intoxicating drunkenness
Drunken from the rays of sunshine on the willow tree
From the sounds of birds singing in the morning
From the dewdrops glistening on the purple Jacaranda flowers
From the letter with ink not yet dried
Cao Cao, illustrious in the history pages that have closed
Still fortunate to have left to posterity the poem “Short Song Style”
The millienium, is it new or old ?
Is the road near or is it still far ?
Let’s tap on the wine glass like that fellow :
That the moon and the wind of only mine
The cool wind on the river never stop blowing
The moon on the mountain top radiates its light wide and far
Everything is but transitory illusion
The true nature lies within oneself
Try reflecting the true nature into a wine cup
Welcome poet of times past, Su Shi
Welcome Li Bai . Welcome Friends
White clouds floating by, providing shade for the gathering of friends ...


vương-thanh


 


Thi Sĩ Hà Thượng Nhân

Mời Bằng Hữu 

Hai ngàn năm đó như tia chớp
Hai ngàn năm trước Chúa ra đời
Chúa chịu đóng đinh trên Thánh Giá
Chúa đổ máu ḿnh để cứu người
Chúa đổ máu ḿnh mong chuộc tội!
Tội vẫn lan tràn khắp mọi nơi
Bao nhiêu dâu bể, bao đau khổ
Lời giảng t́nh yêu vẫn khản hơi
Những nỗi băn khoăn c̣n vẫn đó
Vẫn đêm mưa lạnh ngày sương gió
Vẫn nắng chan chan, vẫn tử sinh
Vẫn trẻ như trăng vừa mới mọc
Vẫn già vẫn bệnh, vẫn điêu linh
Vẫn câu hỏi lớn chưa ai giải
Ta tự đâu về như cỏ dại
Một cơn gió thổi loạn tinh cầu
Ḥa b́nh mọc giữa cơn binh lửa
Binh lửa tàn đâu mọc ở đâu?
Mọc giữa ḷng người đầy oán hận
Mọc trên nấm mộ cỏ xanh sầu?
Thời gian xóa hết thiêu tàn rụi
Khởi sự coi như mới bắt đầu
Thiên niên kỷ mới bao nhiêu nữa
Đời có c̣n chăng những Đỗ Phủ?
Đời có c̣n chăng những cuộc say?
Ngủ vùi giữa chợ quên tháng ngày
Mấy ngàn, mấy triệu năm rồi nhỉ
Sách vở chưa vừa một cuộc chơi
Ai ngồi thiền giữa trời mưa gió
Để t́m cái Không trong cái Có
Biết để mà quên, nhớ để quên
Cái ta vô nghĩa vốn không tên
Đứng giữa Lô Sơn không biết núi
Đứng giữa cuộc đời không biết người
Chỉ thấy hôm qua, hôm nay khác
Chẳng khác khi cầu một phút vui
Có phút vui nào hơn hợp bạn
Nh́n ai mắt biếc nhớ thương ai
Chỉ phút giây này là có thực
Bài thơ người trước gửi người nay
Nh́n trăng sực tỉnh cơn trường mộng
Mới thấy người thơ một kiếp say
Say từ tia nắng trên hàng liễu
Từ tiếng chim ca buổi sáng mai
Từ giọt sương cài hoa phượng tím
Từ tờ thư viết mực chưa phai
Tào Tháo lẫy lừng trang sử khép
C̣n may lưu khúc Đoản Hành Ca
Thiên niên kỷ mới hay là cũ?
Đường có gần hay đường vẫn xa?
Hăy gơ vào ly như kẻ ấy:
Rằng trăng, rằng gió của riêng ta
Gió mát trên sông chưa lúc cạn
Trăng treo đầu núi sáng bao la
Tất cả chẳng qua là giả tạm
Cái thực nằm trong cái chính ta
Cái thực thử soi vào đáy chén
Xin mời người cũ Tô Đông Pha
Xin mời Lư Bạch mời bằng hữu
Mây trắng bay xanh rợp mái nhà


Hà Thượng Nhân - 2000
 

 

art2all.net