VƯƠNG THANH

 

 

MẮT EM VỰC THẲM LUN HỒI 

 


 

mắt em: vực thẳm lun hồi
cho lng ta ... những ngậm ngi, xt xa
thng năm rồi cũng tri qua
bao nhiu mộng ước nhạt nha
khi sương

l đu trong ci v thường,
bụi trần cn thoảng dư hương thuở no
l chăng một giấc chim bao
hoa thơ kết nụ đn cho ma xun
bềnh bồng my nước lng lng
hồn say nhạc đẹp vầng trăng mơ

rồi ra
một giấc mộng hờ
rồi chăng
chiếc l ơ thờ ...
nhẹ rơi
theo ln sng nước cuốn tri
vần hoa lạc lng
ru đời
ph vn!

chn sầu từ tạ tri m
biển xanh, ni biếc,
m thầm
mưa bay
trăng mờ sương
chốn thin nhai
dăm vần tm sự
u hoi
nửa khuya
 


vương-thanh
23/02/19

____

 

Mời nghe Hong Đức Tm diễn ngm

Mắt Em vực thẳm lun hồi


 

 

art2all.net