VƯƠNG THANH

 

 

Mother's Heart  

 

vương-thanh's liberal translation of the beloved Viet song

"Lng Mẹ" by Composer Y Vn


 


Mother's heart is vast ... like the Pacific ocean ...
Mother's love is everflowing Devoted Affection
like a brook of loving sweetness ...
And her lullaby: warm and gentle,
like a murmuring breeze
across the rice meadow ...
Mother's heart for her children
is like the full autumn moon
Mother's love for her children
is gently playful
like a spring breeze on the lake water
Her lullaby singing,
like the colorful kites
in a serene country sky.
Rain or shine,
day or night,
sharing in the joy of her children singing ...
Many long nights, Mother stays up
With loving tender care
until her sick child fall asleep
She feels so happy
When seeing him in tranquil sleep
Mother's love endures the months and years
The hardships of life, its ups-and-downs,
she will shoulder them and take care of her children
until they are fully grown.
Mother's love leads the moon to attentively listen
Her singing touches river, meadow, and mountain
The world's in peace when Mother sings her lullaby
Heart filled with love, her voice is sweet music to her child
Many years , loving tears have fallen ..
Mother's hair has become almost white
Wherever you are going this morning or night
Wherever you are in the course of your life
Remember Mother's Love ...
And the joy of returning to her side ......


vương-thanh
Sept. 4, 2017

 

 

Lng Mẹ


Nhạc v lời của Y Vn

1.

Lng Mẹ bao la như biển Thi Bnh dạt do,
Tnh Mẹ tha thiết như dng suối hiền ngọt ngo,
Lời Mẹ m i như đồng la chiều r ro,
Tiếng ru bn thềm trăng t soi bng Mẹ yu..
Lng Mẹ thương con như vầng trăng trn ma thu,
Tnh Mẹ yu mến như ln gi đa mặt hồ,
Lời ru man mc m như so diều dật dờ,
Nắng mưa sớm chiều vui cng tiếng ht trẻ thơ..
Thương con Mẹ thao thức bao đm trường,
Con đ yn giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao,
Thương con khuya sớm bao thng ngy,
Lặn lội gieo neo nui con tới ngy lớn khn..
D cho mưa gi khng quản thn gầy Mẹ hiền,
Một sương hai nắng cho bạc mi đầu buồn phiền,
Ngy đm sớm tối vui cng con nhỏ một niềm,
Tiếng ru m đềm mẹ hiền năm thng triền min..


2.

Lng Mẹ chan chứa trn bao xm lng gần xa,
Tnh Mẹ dng tới trăng ngn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến ni đồi suối rừng rặng tre,
Sng ven Thi Bnh im lm khi tiếng Mẹ ru..
Một lng nui nấng vỗ về những ngy cn thơ,
Một tnh thương mến m như tiếng đn lời ca,
Mẹ hiền sớm tối khuyn nhủ bao lời mặn m,
Khắc ghi bn lng con trẻ mun bước đường xa..
Thương con Mẹ ht cu m đềm,
Ru lng thơ ấu quản g khi thức trắng đm,
Bao năm nước mắt như suối nguồn,
Chảy vo tim con mi tc trt đnh đẫm sương..
D ai xa vắng trn đường sớm chiều về đu,
D khi mưa gi thng ngy trong đời bể du,
D cho phai nắng nhưng lng thương chẳng lạt mầu,
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bng mẹ yu..

 

_______

 

a2a mời nghe Lng Mẹ , Phạm Ngọc Ln đn v ht

 

art2all.net