VƯƠNG THANH

 

 

Thiên Nhai Vô Đề Ca  


 


Thời gian vô thủy
Không gian vô cùng
Tấm h́nh hài nhỏ bé
Trong vũ trụ bao la
Ta như là hạt bụi
Nhẹ trôi trong dải Ngân hà …

Ngắm vầng trăng đêm trường
Nguyệt quang lạnh lẽo thê lương
Thương người thiếu phụ trên cung vắng
Sống giữa băng sương
Cô đơn ai hiểu tấc ḷng
Vạn năm, mộng ước một người thương
“Thiên nhược hữu t́nh, thiên diệc lăo”
Nhân sinh bao nỗi đoạn trường
Một kiếp tơ vương …

Gió thu lành lạnh
Lá vàng bay bay
Chạnh mối bi hoài
Ngẩng đầu hỏi với trời cao
“Ta từ đâu đến, lại sẽ về đâu ?”
Hư không thinh lặng
Tiếng vọng buồn man mác giữa đêm thâu
Thời gian cuồn cuộn qua mau
Tuổi hai mươi mới đó ngày nào
Chừ nay tóc đă pha mầu khói sương ...
Nâng chén rượu, đối gương mời uống
Vẫn là ta phóng lăng giữa trần ai
Thiên nhai vang chuỗi cười dài
Nào ai tri kỷ, tại hà phương ?
Cùng ta dốc cạn sầu trường thiên thu …

vương-thanh - 12/2010

 

____

 

Mời nghe Hồng Vân diễn ngâm

Thiên nhai vô đề ca


 

 

art2all.net