VƯƠNG THANH

 

 

TY HOA M

 

Thơ: Nữ sĩ L Thanh Chiếu

Bản dịch: Vương Thanh

Trnh by: Cung Nguyệt

 

 

 

 

TY HOA M

 Thơ : Nữ Sĩ L Thanh Chiếu

Bạc vụ nng vn sầu vĩnh tr,
Thụy no tiu kim th.
Giai tiết hựu trng dương,
Ngọc chẩm sa tr,
Bn dạ lương sơ thấu.

Đng ly bả tửu hong hn hậu,
Hữu m hương doanh tụ.
Mạc đạo bất tiu hồn,
Lim quyển ty phong,
Nhn tỷ hong hoa sấu.
 

 

SAY DƯỚI BNG HOA

Bản dịch :  Vương Thanh 


Sương tỏa, my đn, sầu dặc dặc
L vng, khi tắt, nhạt trầm hương
Ngy đẹp trời Tết Trng Dương
Rm the, gối ngọc canh trường
Buồn nghe gi lạnh đm sương lẻn vo

Giậu đng, nng chn rượu đo
Hong hn dần tắt, dạt do thơ
Tay ng, o quyện hương mơ
Cảnh sao qu đẹp cho ngơ ngẩn hồn
Gi ty vn bức rm tương
So cng hoa cc, nng cn gầy hơn.

 

 

art2all.net