VƯƠNG THANH

 

 

 

Uống Rượu Ngắm Tuyết


Hoa tuyết giăng giăng mun nh tơ
Tặng người đồng điệu mấy vần thơ
Thm v Trc Diệp vo thi hứng
Tm nh trăng ng mun sắc mơ

Tuyết trắng mnh mng phủ khắp đường
Bắc phong rt lạnh, kh m sương
Mưa hoa lất phất gieo niềm nhớ
My xm lnh đnh gợi nỗi buồn
Thuyền mi nghn trng xa bến mộng
Lng cn mun thuở luyến quỳnh hương
Mời người tri kỷ v thi tửu
Sưởi ấm hồn đơn giữa tuyết sương

vương-thanh, 1998

 

 

 

Mời nghe Hong Hương Trang diễn ngm

Uống Rượu ngắm Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net