Vũ thị Ngọc Thư

 

 

HOÀNG HẠC

 

Nhạc sĩ Cung Tiến, họa sĩ: Trần Thế Vinh


Người về cơi vàng xưa
âm nguyệt cầm thê lương
giọt sầu đêm sao thưa
vô tận bến Tầm Dương.

Người dệt nắng kim ngân
pha hương xưa ủ mật
sóng sánh men đời lâng
chén thiên thai ngây ngất.

Người thả gió thiên hà
ḥa giao hưởng vũ trụ
thắm thiết chuyển cung xa*
đồng yêu mềm mại nhú.

Người mơn t́nh thiết tha
thuở làm thơ yêu em
t́nh đọng thắm đường hoa
vang vang trời vào xuân.

Người đếm mùa hoa nở
úa vàng mái phố cong
đơn tấu chiều cách vợi
Hoàng Hạc lâu trăng loang.

Người mê hoặc ngũ cung
chinh phụ ngâm thao thiết
đa đoan những nụ hồng
khúc đoạn chèo da diết

Người rong nắng thu vàng
t́m hoa niên mắt biếc
nỗi nhớ dâng cuồng điên
lệ đá xanh hoài tiếc.

Người bay đêm hoa đăng
sáo trúc rơi quăng lặng
ai điếu mưa sao băng
hạc về vầng trời trắng.


Kính tiễn nhạc sĩ Cung Tiến (1938-2022)

Vũ thị Ngọc Thư
Tháng 6, 2022
 


Những cụm từ in nghiêng (nguyệt cầm, hương xưa, thuở làm thơ yêu em, đường hoa, vang vang trời vào xuân, mùa hoa nở, chiều cách vợi, chinh phụ ngâm, hoàng hạc lâu, thu vàng, mắt biếc, lệ đá xanh, đêm hoa đăng) là tên tác phẩm được viết hay phổ nhạc bởi nhạc sĩ Cung Tiến

* Chuyển cung xa: một kỹ thuật viết nhạc được nhac sĩ Cung Tiến dùng khi sáng tác bài Nguyệt Cầm.

 

 

art2all.net