Vũ thị Ngọc Thư

 

 

MƯA, NẮNG, GI

 

Tc My, họa sĩ: Vũ Thi Ha
 


Em yu lắm trời mưa
cng che đỡ ướt
yu ngy nắng mật xưa
bng đổ du nhau bước.

Em van gi, gi ơi:
mơn nụ tnh vừa bi,
đừng lay hương ngải rơi
hy chuyển giao mong nhớ,

gy mưa hồng tưới nụ,
rủ đốm nắng tru nhau.
lang thang vườn hẹn cũ,
giữ l mi lao xao.

Tnh yu ngy thức,
dịu nắng, lửa tm hồn,
ngọt say hương k ức
ấm gi, mưa, mi hn.
 


Vũ Thị Ngọc Thư 

May 2021

 

Mưa, Nắng, Gi mang một phần tưởng phng tc từ những lời tm sự
của cố nghệ sĩ Bob Marley:


You say you love rain,
but you use an umbrella to walk under it.
You say you love sun,
but you seek shelter when it is shining.
You say you love wind,
but when it comes you close your windows.
So, thats why Im scared when you say you love me.

 

 

art2all.net