Vũ Tr My

 

 

 

 

 

 

KIẾP  SAU

 

Người xưa ơi

Chỉ chừa lại một nụ cười trẻ thơ thi

Cũng lm cho em nhớ mi

Chỉ chừa một đi mắt nhn m đắm

cũng lm ngy ngất lng em suốt kiếp

Xa một đại dương

Trăng của em, chỉ ring mnh em ngắm

cơn bo ging trn về buổi tối

cũng chỉ mnh anh lội mưa

Yu như vậy, nhớ đến thế

m cũng đnh h hẹn

"Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau "*

 

______

 

* Thơ Du Tử L

 

 

trang vũ tr my

art2all.net