AnhBi Tiết Qu

Qu Hương Xa Qu

Thơ Kiều Ly, Nguyễn Tm Hn
Tranh Anh Vũ

*****

Bến Ven Sng

 

Một vng my nước bao la

Cy soi bng nước nh t dần bung

Gc cho thuyền đậu bến sng

Qun tranh đợi khch bn dng trường giang

 

NguyễnTmHn 080905

 

 

*

ven sng

 

*

TRỞ VỀ

 

Ti trở người về bến sng xưa

Dng sng xanh ngắt những mong chờ

Dng sng gợn sng mầu của l

Của cả trời my của ước mơ

 

Ti trở người về trn dng sng

Hai bn bờ cỏ ngt mnh mng

Mờ xa một giải chn trời tm

Cảnh đẹp thnh thang của nu sng

 

Ti trở người về đ bao lu

Kỷ niệm xưa vẫn đẹp mun mầu

Dng sng xưa vẫn m đềm chảy

Dng nước ngọt ngo gh về đu

 

Người đ ra đi về bến xa

Chn trời tiếp nối mộng bao la

C cn thương nhớ dng sng cũ

Hy gởi về đy cht thiết tha

 

                        Kiều Ly

 

 

thuyền

 

*

bng dừa

 

*

Cha Thin Mụ

 

*

mục đồng

 

*

art2all.net