AnhBi Tiết Qu

Thu Vng

Thơ Kiều Ly
Tranh Anh Vũ

 *****

Rừng thu

 

Anh dệt ma thu qua nt bay

Ma thu my tm đọng trần my

Ma thu bao l vng thương nhớ

Thu  về vương một cht heo may

 

Rừng thu l đỏ ging suối mơ

Go ma thu thổi l bơ vơ

Anh mang ma thu vo tranh vẽ

Hnh ảnh cuộc đời vo lng du

 

Tnh yu tm ngắt như mầu my

Tiếc nhớ thương chi tnh đắm say

Như mầu hoa ma thu cỏ a

Phủ l phai tn theo go bay

 

Em  c về ẩn dng thu xưa

T a mầu theo go thu đưa

Cứ để thu đi vo tn a

Để sắc hương mầu mi như xưa

 

                        Kiều Ly

 

*

rừng thu

 

***

 

MA  THU

 

Hồn thơ ti trải giữa ma thu

Go xo xạc buồn hồn viễn du

My thu một bầu trời bạc trắng

Đi cnh chim mờ sau sương thu

 

Gi xo xạc buồn gợi nhớ thương

nhớ ma thu cũ với con đường

ngập bao l đổ mầu vng u

một cht thu xưa khc nhạc buồn

 

                                   Kiều-Ly 

 

 ma thu

 

***

art2all.net