tranh HONG SAO 

DẠ KHC / NOCTURNE

205cm x 125cm - Oil on canvas 

 

 

 

DẠ KHC


Xin đừng g phm ny

Trăng sẽ lạc trong my

 

Phan Như

 

 

 

 

art2all.net