tranh HONG SAO 

MẶT TRỜI VẪN QUAY / THE SUN IS STILL SPINNING

125cm x 125cm - Oil on canvas 

 

 

 

MẶT TRỜI VẪN QUAY


Quờ quạng tm gương soi cn mất

 V thường vẫn nở đa Tường vi

 

Phan Như

 

 

 

art2all.net