Hoàng Vinh

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

 

Nghệ thuật hội họa - Hoàng Vinh

Thưởng lăm Thơ và Họa - Hoàng Vinh

 

TRANH

Hướng về quê ngoại

Mầm sống trong cằn cỗi

 

 

THƠ

Ảo Vọng

Bến cũ đ̣ ngang

Thường Tịnh

Thơ Hoàng Vinh #1

Mầm sống trong cằn cỗi / Ảo ảnh / Thất nghiệp / Hạt sương / Về nguồn / Hương Giang bến cũ / Viễn xứ / Cát bụi / Hướng về quê mẹ / Ngậm ngùi / Gởi gió ngàn mây /  Lá thư không gởi / Gió thu / Thu bay tỉnh mộng / Hương hoa / Đơn chế  / Nhà tôi

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hoàng Vinh, the Artist - Cheryl Kane

Circle of life - Hoàng Xuân Thảo

Giới thiệu sách của Hoàng Vinh - Lê Mộng Nguyên

Triển lăm tranh Hoàng Vinh 10 tháng 9, 2011

 

 

 

 

tranh Hoàng Vinh

art2all.net