Hoàng Vinh

 

T́nh bạn

 

 

Friendship

T́nh Bạn

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

Clouds are spreading to the end of the sky

and impregnating me with deep wonderful feelings

 

Mây bay biền biệt khắp cung trời

Thắm đượm ân t́nh nghĩa nặng  sâu

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net