Hoàng Vinh

 

Hoa trên đỉnh rừng hoang

 

 

Deserted Field

Hoa Trên Đỉnh Rừng Hoang

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

Among the wilderness of jungles at mid hill

Flowers on undulating branches of vegetations start to bloom

 

Rừng hoang khấp khểnh lưng đồi

Dây leo phiến đá đơm chồi nở hoa

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net