Hong Vinh

 

Hướng về qu ngoại

 

 

Towards Motherland

Hướng Về Qu Ngoại

 

Oil on canvas  24x 30

 

Life perspectives heavy the love of

native land

 

Đ trt đa mang tnh dn tộc

Vọng về qu ngoại, mỏi mn trng

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vo những hnh dưới đy để xem những tranh khc

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa v Thơ

tranh Hong Vinh

art2all.net