Hoàng Vinh

 

Thế vận hội

 

 

Olympic

Thế Vận Hội

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

The eagle is flying over the blue sky

Along the winds and over the immense spaces

 

Đại Bàng tung cánh trời xanh

Chuyển mây theo gió vận hành khắp nơi

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net