Hoàng Vinh

 

Về nguồn

 

 

Back to its Source

Về Nguồn

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

As fleeting as the sacred light

Transforming your mind in the deepest manner

 

Thoáng qua như ánh nhiệm mầu

Tịnh tâm chuyển biến chiều sâu tỏa mờ

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net