Hoàng Vinh

 

Đồi ngựa hí

 

 

Horses Hinning on the Hill

Đồi Ngựa Hí

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

Up on the hill the galloping of horses resounds in harmony

and reach our ears in faint sounds

 

Đồi cao vó ngựa nhịp ḥa vang

Vọng lại âm thanh thoáng nhẹ nhàng

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net