Hoàng Vinh

 

Trung thu

 

 

Festival Day

Trung thu

 

Oil on canvas  24”x 30”

 

Dragons and sacred Lions rhythm of danceechoing so faintly

And the b eating’s of drums is high lightingSouvenirs of childhood

 

Lân Long vọng vũ nhịp xa mờ

Trống dồn khua dậy tuổi ngây thơ

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net