Hong Vinh

 

Phượng Vũ Bn Bờ Suối

 

 

 

Dance of Phoenix Beside Water Fall

Phượng Vũ Bn Bờ Suối

 

Oil on canvas  24x 30

 

Mist is slowly floating away and at mid-hill

flowers are blooming and the waterfall singing is faintly heard

 

Sương m lng đng lững tri

Suối reo r rch, lưng đồi đơm hoa

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vo những hnh dưới đy để xem những tranh khc

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa v Thơ

tranh Hong Vinh

art2all.net