Hoàng Vinh

 

Sương mai

 

 

Morning in the fog

Sương mai

 

Oil on canvas  20”x 24”


A dew drop perching on the rose’ petals
Radiating lights to four corners of the horizons


Hạt sương lắng đọng từng hoa cánh
Rũ sạch màn đêm ánh chiều dương

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net