Hoàng Vinh

 

Dưới ḷng đại dương

 

 

Under the Sea

Dưới ḷng đại dương

 

Oil on canvas  20”x 24”


White waves flapping over the troubled water
fishes are swimming among green lights


Sóng dồn cá lội nước xôn xao
Lấp lánh vờn xanh, ốc tỏa ngời

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net